Cashless Digipayment Award By Goverment Of Maharashtra पलूस येथील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयास ‘NSS मध्ये उत्कृष्ट कामागिरी बद्दल शासनाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार
पलुस येथील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये रंगला शिवाजी विद्यापीठाचा ३७वा युवा महोत्सव CULTURAL ACTIVITIES